Manylion y mater

Flintshire Connects Update

To provide an update on current service delivery, developments and efficiencies achieved. To agree the future direction of the service in line with the Corporate Customer Service Strategy.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 11/04/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Mai 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Adroddiad Sir y Fflint yn Cysylltu

Description (Welsh): I roi diweddariad ar y ddarpariaeth bresennol o ran y gwasanaeth, datblygiadau a'r arbedion effeithlonrwydd sydd wedi eu cyflawni. Cytuno ar gyfeiriad y gwasanaeth yn y dyfodol yn unol â’r Strategaeth Gwasanaeth i Gwsmeriaid Corfforaethol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Flintshire Connects Report