Manylion y mater

Information Sharing within the Council

To adopt revised rules on sharing information within the Council.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 11/04/2018

Angen penderfyniad: 1 Mai 2018 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Rhannu Gwybodaeth yn y Cyngor

Description (Welsh): Mabwysiadu rheolau diwygiedig ar rannu gwybodaeth o fewn y Cyngor

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Information Sharing with the Council