Manylion y mater

Constitutional Matters: Committees

To deal with those matters which require decisions at the Annual Meeting of the County Council in accordance with Council Procedure Rule 1.1 (vii)-(xiii).

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 11/04/2018

Angen penderfyniad: 1 Mai 2018 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Materion Cyfansoddiadol: Pwyllgorau

Description (Welsh): Delio â'r materion hynny sydd angen penderfynu arnynt yn ystod Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Sir, yn unol â rheol 1.1 (vii)-(xiii) Gweithdrefn y Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Constitutional Matters: Committees and Internal Bodies