Manylion y mater

Children's Out of County Placements

To endorse a fundamental review of residential placements for children and young people. The aim of the review is to enable the Council to: i) more proactively support vulnerable children with complex care and education needs ii) better manage demand for placements and iii) develop the market to be more responsive and affordable.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 28/03/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 29 Maw 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Plant y Tu Allan i’r Sir

Description (Welsh): I gymeradwyo adolygiad sylfaenol o leoliadau preswyl i blant a phobl ifanc. Nod yr adolygiad yw galluogi’r Cyngor i: i) cefnogi plant diamddiffyn sydd ag anghenion gofal ac addysg cymhleth yn fwy rhagweithiol ii) rheoli’r galw am leoliadau yn well; a iii) datblygu’r farchnad i fod yn fwy ymatebol a fforddiadwy.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Out of County