Manylion y mater

Budget Stage 2: Review of Car Parking Charges

To seek approval for the revised car parking charges and the date for introducing car parking charges in Flint.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 28/03/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 20 Maw 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Cyllideb Cam 2: Adolygu Ffioedd Maes Parcio

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth ar gyfer y ffioedd maes parcio diwygiedig a’r dyddiad ar gyfer cyflwyno ffioedd parcio yn y Fflint.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Budget Stage 2 : Review of Car Parking Charges