Manylion y mater

County Hall Demolition, Relocation and Master Planning – Business Case Development

To provide a detailed update on the progress being made in relation to the office move to Unity House, County Hall Campus Redevelopment and the demolition of Phases 3 and 4.
Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 28/03/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 20 Maw 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol, Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Rhaglenni Strategol)

Adran: Strategic Programmes

Title (Welsh): Dymchwel Neuadd y Dref, Adleoli ac Uwchgynllunio – Datblygu Achos Busnes

Description (Welsh): Darparu diweddariad manwl am gynnydd y broses o symud i Unity House, Ailddatblygu Campws Neuadd y Dref a dymchwel Camau 3 a 4.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • County Hall Demolition, Relocation and Master Planning – Business Case Development