Manylion y mater

Flintshire County Council's Integrated Transport Strategy

To provide an update on the developing Integrated Transport Strategy in the County.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 28/03/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 13 Maw 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Strategaeth Gludiant Integredig Cyngor Sir y Fflint

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y Strategaeth Gludiant Integredig sy’n datblygu yn y Sir.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Flintshire County Council's Integrated Transport Strategy