Manylion y mater

Annual Improvement Report of the Auditor General for Wales

To receive the Annual Improvement Report from the Auditor General for Wales and note the Council’s response.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 28/03/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 21 Tach 2018 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Llywodraethu) ac Aelod Cabinet dros Reolaeth Gorfforaethol ac Asedau

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Gwelliant gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Description (Welsh): Derbyn yr Adroddiad Gwella Blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a nodi ymateb y Cyngor.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Annual Improvement Report of the Auditor General for Wales