Manylion y mater

Annual Improvement Report of the Auditor General for Wales

To receive the Annual Improvement Report from the Auditor General for Wales and note the Council’s response.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 28/03/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 21 Tach 2018 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Gwelliant gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Description (Welsh): Derbyn yr Adroddiad Gwella Blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a nodi ymateb y Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Annual Improvement Report of the Auditor General for Wales