Manylion y mater

Independent Remuneration Panel for Wales (IRPW) Annual Report for 2018

To enable the Council to receive the Independent Remuneration Panel for Wales (IRPW) Annual Report for 2018/19, which determines payments to elected and co-opted members for the next year.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/03/2018

Angen penderfyniad: 24 Ebr 2018 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2018

Description (Welsh): Galluogi’r Cyngor i dderbyn Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer 2018/19, sy’n pennu taliadau i aelodau etholedig ac aelodau cyfetholedig am y flwyddyn nesaf.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Independent Remuneration Panel for Wales (IRPW) Annual Report for 2018