Manylion y mater

Audit Committee Self-Assessment

To inform Members of the results of the Audit Committee self-assessment which will feed into the preparation of the Annual Governance Statement 2017/18. It will also form the basis for the provision of any further training required by the committee.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/03/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 21 Tach 2018 by Pwyllgor Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol

Adran: Governance

Title (Welsh): Hunanasesiad y Pwyllgor Archwilio

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Aelodau am ganlyniadau hunanasesiad y Pwyllgor Archwilio, a fydd yn cyfrannu at Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol 2017/18. Bydd hefyd yn ffurfio'r sail ar gyfer darparu unrhyw hyfforddiant pellach sydd ei angen ar y pwyllgor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Audit Committee Self-Assessment