Manylion y mater

Action Tracking

To inform the Committee of the actions resulting from points raised at previous Audit Committee meetings.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/03/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 6 Meh 2018 by Pwyllgor Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol

Adran: Governance

Title (Welsh): Olrhain Camau Gweithredu

Description (Welsh): Hysbysu'r Pwyllgor o'r camau gweithredu sy'n deillio o bwyntiau a godwyd yng nghyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Archwilio.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Action Tracking