Manylion y mater

Council Fund Budget 2017/18 and 2018/19 - Use of Reserves and Balances

To advise the Council on (1) the projected out-turn of reserves and balances at the close of the 2017/18 financial year and (2) the possibility of the release of further reserves and balances to supplement the planned schools funding budget for 2019/20.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 22/02/2018

Angen penderfyniad: 1 Maw 2018 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cronfa'r Cyngor Cyllideb 2017/18 a 2018/19 - Defnyddio Cronfeydd Wrth Gefn a Balansau

Description (Welsh): Cynghori'r Cyngor ar (1) rhagfynegiad y cronfeydd wrth gefn a'r balansau ar ddiwedd y flwyddyn ariannol 2017/18 a (2) y posibilrwydd o ryddhau cronfeydd wrth gefn a balansau ychwanegol i ychwanegu at y gyllideb ariannu ysgolion arfaethedig ar gyfer 2019 / 20.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Council Fund Budget 2017/18 and 2018/19 - Use of Reserves and Balances