Manylion y mater

Council Fund Budget 2018/19 – Third and Closing Stage

To review the options for the stage three of the budget setting process, and then to set a balanced budget for 2018/19.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/02/2018

Angen penderfyniad: 20 Chwe 2018 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyllideb Cronfa’r Cyngor 2018/19 – Cam Tri a Cham Olaf

Description (Welsh): Adolygu’r dewisiadau ar gyfer trydydd cam y broses o bennu’r gyllideb, ac yna gosod cyllideb gytbwys ar gyfer 2018/19.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Council Fund Budget 2018/19 – Third and Closing Stage