Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2017/18 (Month 11)

The purpose of this report is to provide Members with the Revenue Budget Monitoring 2017/18 (Month 11).

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/02/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Ebr 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2017/18 (Mis 11)

Description (Welsh): Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu Monitro Cyllideb Refeniw 2017/18 (Mis 11) i’r Aelodau

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2017/18 (Month 11)