Manylion y mater

Appraisals Progress Report

To provide the Committee with an update

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/02/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Mai 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

Adran: People and Resources

Title (Welsh): Adroddiad Cynnydd Arfarniadau

Description (Welsh): Darparu diweddariad i’r Pwyllgor

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Appraisals Progress Report