Manylion y mater

Quarter 3 Council Plan 2017/18 Monitoring Report

To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2017/18

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 22/01/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 13 Maw 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant), Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Chwarter 3 Cynllun y Cyngor ar gyfer 2017/18

Description (Welsh): Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2017/18.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Quarter 3 Council Plan 2017/18 Monitoring Report