Manylion y mater

Wales Audit Office (WAO) Audit Plan 2018

The Wales Audit Office, being the Council’s external auditor, has prepared an audit plan for 2018 for the Council and the Clwyd Pension Fund which sets out their proposed audit work for the year along with timescales, costs and the audit teams responsible for carrying out the work.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 22/01/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 21 Maw 2018 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cynllun Archwilio Swyddfa Archwilio Cymru 2018

Description (Welsh): Mae Swyddfa Archwilio Cymru, sy’n archwiliwr allanol y Cyngor, wedi paratoi cynnal archwiliad ar gyfer 2018 i’r Cyngor a’r Cronfa Bensiynau Clwyd, sydd yn gosod eu gwaith archwilio arfaethedig ar gyfer y flwyddyn ynghyd ag amserlenni, costau a’r timau archwilio sydd yn gyfrifol am gyflawni’r gwaith.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Wales Audit Office (WAO) Audit Plan 2018