Manylion y mater

Regional Regeneration Strategy and Welsh Government Targeted Regeneration Investment Programme

To seek approval of the draft North Wales Regeneration Strategy and the proposed North Wales collaborative approach to the Targeted Regeneration Investment programme.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/01/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 22 Mai 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Strategaeth Adfywio Gogledd Cymru a’r Rhaglen Targedu Buddsoddiad Adfywio

Description (Welsh): Cymeradwyo Strategaeth Adfywio Gogledd Cymru a’r dull cydweithredol arfaethedig yng ngogledd Cymru i weithredu’r Rhaglen Targedu Buddsoddiad Adfywio

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • North Wales Regeneration Strategy and the Targeted Regeneration Investment programme