Manylion y mater

Betsi Cadwaladr University Health Board

To maintain regular meetings and promote partnership working.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/01/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Meh 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Gyfarwyddwr: Hwylusydd Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd a Gofal Cymdeithasol

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Description (Welsh): Cynnal cyfarfodydd rheolaidd ac annog gweithio mewn partneriaeth.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Betsi Cadwaladr University Health Board