Manylion y mater

Financial Procedure Rules

To provide Constitution Committee with updated Financial Procedure Rules for recommendation to County Council.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 29/11/2017

Angen penderfyniad: 1 Maw 2018 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Rheolau'r Weithdrefn Ariannol

Description (Welsh): Cyflwyno Rheolau’r Weithdrefn Ariannol diweddaraf i’r Pwyllgor Cyfansoddiad er mwyn gwneud argymhelliad i’r Cyngor Sir.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Financial Procedure Rules