Manylion y mater

Regional School Effectiveness and Improvement Service (GwE)

To receive an update on progress with the development of the regional school effectiveness and improvement service, and update on how the new model is being received and embedded.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/01/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 28 Meh 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Gwasanaeth Effeithlonrwydd a Gwella Ysgolion Rhanbarthol (GwE)

Description (Welsh): I gael diweddariad ar gynnydd o ran datblygu gwasanaeth rhanbarthol gwella ac effeithiolrwydd ysgolion, a diweddariad ar sut mae’r model newydd yn cael ei dderbyn a’i sefydlu.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Regional School Effectiveness and Improvement Service (GwE)