Manylion y mater

Self-evaluation on education services

To update Members on overall service performance

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 29/11/2017

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Ebr 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Hunanwerthuso Gwasanaethau Addysg

Description (Welsh): I roi diweddariad i Aelodau ar berfformiad cyffredinol gwasanaeth

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Self-evaluation on education services