Manylion y mater

Review of Highway and Car Park Safety Inspection and Intervention Level and Response to Policy

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/10/2017

Report Type: Operational;

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Adolygu Archwiliad a Lefel Ymyrraeth Diogelwch Priffyrdd a Meysydd Parcio ac Ymateb i’r Polisi

Description (Welsh): Adolygu’r polisi uchod yn unol â’r canllawiau cenedlaethol diwygiedig.