Manylion y mater

Quarters 1 & 2 Council Plan 2017/18 Monitoring Report

To consider the Quarters 1 & 2 Council Plan Monitoring Reports

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/10/2017

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 16 Tach 2017 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Hwylusydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Chwarter 1 ac 2 Cynllun y Cyngor ar gyfer 2017/18

Description (Welsh): I ystyried Adroddiadau Monitro Chwarter 1 act 2 Cynllun y Cyngor

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Quarters 1 & 2 Council Plan 2017/18 Monitoring Report