Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2017/18 (Month 10)

To provide the latest revenue budget monitoring position for 2017/18 for the Council Fund and Housing Revenue Account (based on actual income and expenditure as at Month 10 projected forward to year end).

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 17/10/2017

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 20 Maw 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2017/18 (Mis 10)

Description (Welsh): Darparu’r sefyllfa fonitro cyllideb refeniw ddiweddaraf ar gyfer 2017/18 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai (yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd ar fis 10 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn).

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2017/18 (Month 10)