Manylion y mater

Communities First

To provide an update on the Communities First Programme.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/10/2017

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Hyd 2017 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cymuned a Menter)

Adran: Community and Enterprise

Title (Welsh): Diweddariad Cymunedau yn Gyntaf

Description (Welsh): I roi’r newyddion diweddaraf am Raglen Cymunedau yn Gyntaf

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Communities First Update