Manylion y mater

Welsh Language Annual Monitoring Report and Strategic Equality Plan annual report.

Approve the Council’s final Welsh Language Standards Annual Report 2017/18 and Strategic Equality Plan Annual Report 16/18 prior to publication.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/09/2017

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 12 Gorff 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg ac adroddiad blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

Description (Welsh): Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Safonau Cymraeg 2017/18 terfynol y Cyngor ac Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 16/18 cyn eu cyhoeddi.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Strategic Equality Plan Annual Report 2016/17