Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2017/18 (OUTTURN)

This regular monthly report provides the latest revenue budget monitoring position for 2017/18 for the Council Fund and Housing Revenue Account. The position is based on actual income and expenditure as at Month 12, and projects forward to year-end.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/01/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Gorff 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): MONITRO CYLLIDEB REFENIW 2017/18 (ALLDRO)

Description (Welsh): Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2017/18 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 12 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2017/18 (OUTTURN)