Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2017/18 (MONTH 12)

 

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Notice of proposed decision first published: 29/11/2017

Report Type: Operational;

Adran: Finance

Title (Welsh): MONITRO CYLLIDEB REFENIW 2017/18 (MIS 12)

Description (Welsh): Darparu’r sefyllfa fonitro cyllideb refeniw ddiweddaraf ar gyfer 2017/18 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai (yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd ar fis 12 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn).