Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2017/18 (Month 10)

The purpose of this report is to provide Members with the Revenue Budget Monitoring 2017/18 (Month 10).

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/10/2017

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 15 Maw 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2017/18 (Mis 10)

Description (Welsh): Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu Monitro Cyllideb Refeniw 2017/18 (Mis 10) i’r Aelodau.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2017/18 (Month 10)