Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2017/18 (Month 7)

The purpose of this report is to provide Members with the Revenue Budget Monitoring 2017/18 (Month 7).

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 21/08/2017

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Rhag 2017 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2017/18 (Mis 7 )

Description (Welsh): Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu Monitro Cyllideb Refeniw 2017/18 (Mis 7) i’r Aelodau.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2017/18 (Month 7)