Manylion y mater

Forward Work Programme (Organisational Change)

To consider the current Forward Work Programme.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/10/2017

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Maw 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol

Description (Welsh): Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg ieuenctid & Addysg

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Forward Work Programme (Organisational Change)