Manylion y mater

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

To consider the Forward Work Programme of the Organisational Change Overview & Scrutiny Committee

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 21/08/2017

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 27 Tach 2017 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Prif Gyfarwyddwr: Community and Education Overview & Scrutiny Facilitator

Adran: Strategic Programmes

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol

Description (Welsh): Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg newid sefydliadol

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Forward Work Programme (Organisational Change)