Manylion y mater

Minimum Revenue Provision - 2018/19 Policy

To present to Council the recommendations of the Cabinet in relation to the setting of a prudent Minimum Revenue Provision (MRP) for the repayment of debt.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 31/08/2017

Angen penderfyniad: 1 Maw 2018 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Darpariaeth Isafswm Refeniw – Polisi 2018/19

Description (Welsh): Cyflwyno argymhellion y Cabinet i'r Cyngor mewn perthynas â phennu Darpariaeth Isafswm Refeniw darbodus ar gyfer ad-dalu dyled.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Minimum Revenue Provision - 2018/19 Policy