Manylion y mater

Minimum Revenue Provision - 2018/19 Policy

To present proposals for the setting of a prudent Minimum Revenue Provision (MRP) for the repayment of debt in 2018/19, as required under the Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 2008 (‘the 2008 Regulations’).

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 31/08/2017

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 20 Chwe 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Darpariaeth Isafswm Refeniw – Polisi 2018/19

Description (Welsh): I gyflwyno cynigion ar gyfer gosod Darpariaeth Isafswm Refeniw darbodus ar gyfer ad-dalu dyled yn 2018/19, fel sy’n ofynnol o dan Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygiad) 2008 ('Rheoliadau 2008’).

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Minimum Revenue Provision - 2018/19 Policy