Manylion y mater

Forward Work Programme (Education & Youth)

To consider the Forward Work Programme of the Education & Youth Overview & Scrutiny Committee

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/11/2017

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Ebr 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Gyfarwyddwr: Education and Youth Overview & Scrutiny Facilitator

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol

Description (Welsh): Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg ieuenctid & Addysg

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Forward Work Programme (Education & Youth)