Manylion y mater

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

To consider the Forward Work Programme of the Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 31/08/2017

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 15 Chwe 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): To consider the Forward Work Programme of the Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee

Description (Welsh): Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg adnoddau corfforaethol

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Forward Work Programme (Corporate Resources)