Manylion y mater

Regional Working and the White Paper ‘Reforming Local Government: Resilient and Renewed’

(1) to update the Council on regional working in North Wales as context for considering the White Paper which proposes an alternative to local government reorganisation and

(2) to invite the Council to make a formal response to the White Paper.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 15/02/2017

Angen penderfyniad: 1 Maw 2017 by Cyngor Sir y Fflint

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Gweithio Rhanbarthol a’r Papur Gwyn ‘Diwygio Llywodraeth Leol: Cadernid ac Adnewyddiad’

Description (Welsh): (1) darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cyngor o ran gweithio’n rhanbarthol yng ngogledd Cymru fel cyd-destun ar gyfer ystyried y Papur Gwyn sy’n cynnig dewis amgen i ad-drefnu’r llywodraeth leol; a (2) gwahodd y Cyngor i ymateb yn ffurfiol i’r Papur Gwyn.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Regional Working and the White Paper ‘Reforming Local Government: Resilient and Renewed’