Manylion y mater

Trade Union (Wales) Bill

To invite the Council to support the Bill on the recommendation of Cabinet.


Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 15/02/2017

Angen penderfyniad: 1 Maw 2017 by Cyngor Sir y Fflint

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Description (Welsh): Gwahodd y Cyngor i gefnogi’r bil yn unol ag argymhelliad y Cabinet.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Trade Union (Wales) Bill