Manylion y mater

Co-opted Members

To agree the appointment of co-optees to the Standards and Audit Committees

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 23/01/2017

Angen penderfyniad: 14 Chwe 2017 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Aelodau cyfetholedig

Description (Welsh): I gytuno i benodi aelodau cyfetholedig i phwyllgorau Safonau ag Archwilio

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Co-opted Members