Manylion y mater

Housing Revenue Account Revenue Budget and Capital Programme 2017/18

To receove the recommendations of Cabinet and set the budgets for 2017/18

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 23/01/2017

Angen penderfyniad: 14 Chwe 2017 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cymuned a Menter), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyllideb Refeniw a Rhaglen Gyfalaf 2017/18 y Cyfrif Refeniw Tai

Description (Welsh): I gymeradwyo argymhellion y Cabinet ar gyfer y gyllideb Cyfrif Refeniw Tai 2017/18

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Housing Revenue Account (HRA) Revenue Budget 2017/18 and Capital Programme 2017/18