Manylion y mater

Local Democracy and Boundary Commission for Wales (LDBCW) Electoral Review – Policy and Practice

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 23/11/2016

Angen penderfyniad: 6 Rhag 2016 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru (CFfDLC) Arolygon Etholiadol: Polisi ac Arfer

Description (Welsh): Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cyhoeddi eu hadolygiadau Etholiadol: Polisi ac ymarfer sy'n nodi sut y byddant yn adolygu'r 22 brif gynghorau mewn pryd ar gyfer etholiadau'r cyngor 2022 – mae adroddiad y prif weithredwr yn rhoi cyfle i Aelodau ystyried y cynigion adolygu a proses.

Dogfennau

  • Local Democracy and Boundary Commission for Wales (LDBCW) Electoral Review – Policy and Practice