Manylion y mater

Year End Improvement Plan Monitoring Report (Education and Youth)

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Wards affected: (All Wards);

Notice of proposed decision first published: 01/04/2015

Angen penderfyniad: 9 Gorff 2015 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Gyfarwyddwr: Housing and Learning Overview and Scrutiny Facilitator

Adran: Overview and Scrutiny

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Dogfennau

  • Year End Improvement Plan Monitoring Report (Lifelong Learning)