Manylion y mater

Year End Chief Officer Performance Report (Planning and Environment)

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Wards affected: (All Wards);

Notice of proposed decision first published: 01/04/2015

Angen penderfyniad: 15 Gorff 2015 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Cyswllt: Amanda Davidson E-bost: amanda.davidson@flintshire.gov.uk.

Dogfennau

  • Year End Chief Officer Performance Report