Manylion y mater

Public Library Standards

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Wards affected: (All Wards);

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/10/2014

Angen penderfyniad: 15 Ion 2015 by (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Strategic Programmes

Cyswllt: Sian Speed E-bost: sian.speed@flintshire.gov.uk.

Dogfennau

  • Public Library Standards