Manylion y mater

Statement of special needs – progress report on performance

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Wards affected: (All Wards);

Notice of proposed decision first published: 30/10/2014

Angen penderfyniad: 15 Ion 2015 by (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Cyswllt: Carole Swift E-bost: carole.swift@flintshire.gov.uk.

Dogfennau

  • Statement of special needs – progress report on performance