Manylion y mater

Service Charges/Assisted Gardening Service

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Wards affected: (All Wards);

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/10/2014

Angen penderfyniad: 26 Tach 2014 by (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cymuned a Menter)

Adran: Community and Enterprise

Cyswllt: E-bost: vera.doyle@flintshire.gov.uk.

Dogfennau

  • Service Charges/Assisted Gardening Service