Manylion y mater

Introduction of Self Financing for the Housing Revenue Account

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Wards affected: (All Wards);

Notice of proposed decision first published: 22/09/2014

Angen penderfyniad: 15 Hyd 2014 by (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cymuned a Menter)

Adran: Community and Enterprise

Cyswllt: E-bost: vera.doyle@flintshire.gov.uk.

Dogfennau

  • Housing Revenue Account (HRA) Business Plan