Town and Community Council / Cyngor Tref a Chymuned - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seats won % y pleidleisiau
Independent 100 32%
87 2%
Llafur Cymru 79 41%
Independent / Annibynnol 62 18%
Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 6 5%
Welsh Liberal Democrats - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 5 1%
Annibynnol / Independent 4 0%
Welsh Liberal Democrats 2 0%
Llafur a'r Blaid Gydweithredol Cymru 1 1%
Plaid Cymru - The Party of Wales 1 0%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a